Laden…

Lesvoorwaarden

 1. De inschrijving dient te geschieden door middel van het aanmeldingsformulier, tijdens de eerste lesmaand.
 2. Daarmee verklaart men zich akkoord met de hier genoemde lesvoorwaarden.
 3. De eerste drie maanden is er geen opzegtermijn.
 4. Na drie maanden bedraagt de opzegtermijn één maand.
 5. Afzeggen van de les wegens ziekte e.d. graag per Whatsapp.
 6. Incidenteel ruilen of schuiven van lessen wordt geprobeerd, in diezelfde lesweek.
 7. Incidenteel gemiste lessen worden niet gerestitueerd.
 8. Bij volwassenen die niet aan schoolvakanties gebonden zijn, vindt overleg plaats over de tijdens hun vakantie gemiste lessen.
 9. Indien de docente twee lesdagen per cursusjaar afwezig is door ziekte, calamiteit of een bijzondere situatie, wordt het lesgeld doorbetaald.
 10. Bij meer dan twee lesdagen afwezigheid van de docente, wordt het lesgeld gerestitueerd.
 11. Bij ziekte of calamiteit van de docente worden de lessen afgezegd per Whatsapp of sms.